BOSST Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Al. Tadeusza Rejtana 67, 35-326 Rzeszów, Polska informuje, że zawarto umowę nr POPW.01.01.02-06-0099/21 na realizację projektu pn. “BOSST Platforma automatyzująca proces tworzenia reklamy w mediach społecznościowych przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu:

BOSST to platforma automatyzująca proces tworzenia reklam w mediach społecznościowych, jak Facebook, przy użyciu sztucznej inteligencji. Narzędzie to jest odpowiedzią na rosnącą konkurencję w Internecie i potrzebę efektywnego, zróżnicowanego marketingu. Dzięki zastosowaniu algorytmów, platforma jest w stanie tworzyć dynamiczne reklamy i teksty na podstawie dostarczonych materiałów, a także tworzyć nowe kampanie promocyjne na podstawie danych historycznych. To innowacyjne narzędzie zastępuje zespół specjalistów od reklamy, obniżając koszty procesu reklamowego i umożliwiając obsługę procesu przez osobę nietechniczną.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firm poprzez wprowadzenie innowacyjnej platformy automatyzującej proces tworzenia reklam. Dzięki szybkiemu tworzeniu dużej ilości dobrze dopasowanych komunikatów reklamowych, firmy będą mogły skutecznie konkurować w rosnącym świecie cyfrowym, zwiększając swoje przychody z reklamy online.

Planowane efekty:

Projekt BOSST ma przynieść szereg korzyści, w tym skuteczniejszą reklamę, obniżenie kosztów procesu reklamowego, a także możliwość obsługi procesu przez osobę nietechniczną. Całość procesu zamknięta jest w funkcjonalnej platformie, dzięki której przedsiębiorca jest kilka kliknięć od uruchomienia efektywnej kampanii reklamowej.

Wartość projektu: 1 091 433,00 PLN

Wkład funduszy europejskich: 916 555,00 PLN